8 - 12 - 1998

Trakassert og forfulgt - saken stilles i bero

Beslutningen er tatt: Politiet trapper ned innsatsen for å få tak i engelskmannen som i 16 år skal ha trakassert og forfulgt Heidi Schøne (35) fra Solbergelva.

Morten Wold

- Det er klart vi er skuffet, sier hennes ektemann Runar Schøne til DT-BB.
Politifullmektig Dag Einar Lyngås ved Drammen politikammer kan bare beklage at politiet ikke ser seg i stand til fortsatt å bruke ressurser på å få fatt i engelskmannen som siden 1982 skal ha trakassert, forfulgt og spredt usannheter om Heidi Schøne i form av brev og telefoner til både slekt, venner, arbeidsgivere og avisredaksjoner i Norge.

Familien skuffet
- Saken stilles i bero og vil ligge til observasjon på bestemte tidspunkter, sier Lyngås til DT-BB.
Han understreker at saken ikke er henlagt, men at politiet vil følge med i utviklingen og se om trakasseringen fortsetter.
Runar Schøne sier man finner beslutningen skuffende og at dette innebærer at familien må fortsette å leve nærmest i «eksil».
- Vi har hemmelig adresse og telefonnummer, som vi har måttet skifte flere ganger. Vi har ikke gjort noe galt, men straffes gjennom mannens virksomhet med forringelse i livskvalitet, mens han går fri og får ture fram som han vil, sier Schøne.
Marerittet for Heidi Schøne startet i 1982 da hun traff engelskmannen mens hun arbeidet som au-pair i England. Han skal ha blitt fullstendig besatt av henne og skal siden den gang ha sendt henne brev omtrent hver eneste dag og sporet opp hennes adresse og telefonnummer - selv om hun har flyttet og skaffet seg hemmelig telefonnummer flere ganger.

Posten sorteres
Så ille har det vært at lensmannskontoret i Nedre Eiker nå sorterer posten hennes for å stoppe det som ser ut som brev fra mannen. Mer enn 400 brev er stanset og oppbevares på lensmannskontoret - for å skjerme Heidi Schøne og hennes familie.
Saken har vært under etterforskning siden 1995 og ble for en tid tilbake oversendt statsadvokaten. Heidi Schøne håpet at det skulle resultere i at mannen ble dømt.
Påtalemyndigheten har imidlertid problemer med å gripe saken an og vil ha vanskeligheter med å oppnå varetektsfengsling siden mannen er siktet etter straffelovens paragraf 390 A, som har en strafferamme på inntil seks måneders fengsel. For å bli satt i varetekt må det være snakk om forbrytelser med over seks måneders strafferamme og det må foreligge fare for gjentakelse.
- Fare for gjentakelse er det i høyeste grad her, men forøvrig oppfylles ikke vilkårene, sier Dag Einar Lyngås til DT-BB.
Det betyr at politiet nå vil forholde seg noenlunde passivt, men pågripe mannen dersom man gjøres oppmerksom på om han tar seg til Norge