15th April 2002

Startet etter au pair-opphold for 20 år siden
Britisk muslim sjikanerer norsk kvinne på nettet

I 17 år har engelskmannen sjikanert kvinnen fra Drammens-området. Nå har han tatt Internett i bruk. - Han har tatt mange år av mitt liv, sier hun.

REIDUN J. SAMUELSEN


Intime detaljer.

Kvinnen ble kjent med briten da hun var au pair i England for rundt 20 år siden.

Det har aldri vært noe kjæreste-forhold mellom dem, men han oppfordret henne likevel å konvertere til islam for å gifte seg med ham under et besøk i Norge tre år senere. Hun avslo, og det var da det begynte. Siden har han truet henne direkte og spredt uriktig informasjon om henne via telefon og post.

-Han har gjort dette til sin livsgjerning. Han ser på meg som et usselt menneske som ikke er verdt noe. Samtidig er han besatt av meg, sier hun.

Engelskmannen har sendt ut e-poster der mottagerne oppfordres til å lese nettsidene han har laget. I tillegg har han faxet den samme meldingen til folk i den 38 år gamle kvinnens nærområde. Hensikten har vært å få så mange som mulig til gå inn på nettsidene der hun beskrives i grove ordelag.

Hun anklages for å være psykisk ustabil og for å ha levd et utsvevende liv. Engelskmannen lister opp hennes tidligere forhold, og smører tykt på med intime detaljer. Alt er rikt illustrert med bilder av 38-åringen. Han gjør også et poeng ut av at kvinnen skal ha fått utført selvbestemt abort.

"Sensurerte" bilder av aborterte fostre, er overskriften på e-posten som er sendt ut.

-Det har vært forferdelig, og det har gått på selvtilliten løs. Tidvis har jeg vært redd for livet mitt, sier kvinnen.

Den langvarige sjikanen har tatt på.

Ny anmeldelse

Ifølge engelskmannen har kvinnen rettet uriktige beskyldninger mot ham, både til politiet og til media. Han sier han har lagt informasjon om henne ut på Internett for at folk skal få høre hans del av historien.

I januar i år ble han dømt for ærekrenkelser mot kvinnen. Straffen ble en bot på 10000 kroner. Det var i etterkant av denne saken han for alvor tok Internett i bruk for å spre sjikanen. Det førte til en ny anmeldelse fra 38-åringen. Også lensmannsførstebetjent Torill Sorte ved Nedre Eiker, som vitnet i saken i januar, anmelder nå engelskmannen.

-Vi håper å få kjørt en ny sak mot ham, sier Sorte.

Hun blir hengt ut på nettsidene med fullt navn og adresse, og beskyldt for å ha avgitt falsk forklaring i rettssaken.

-Slike handlinger skal få konsekvenser, sier Torill Sorte. Hun er interessert i å få tilsendt e-poster og faxer han har spredt.