18/11/03

Forkastet ærekrenkelse-anke

Lagmannsretten forkastet anken fra engelskmannen (45) som i årevis har trakassert en Nedre Eiker-kvinne, og som saksøkte henne for ærekrenkelser.
Engelskmannen er to ganger dømt for trakassering av kvinnen. 45-åringen har sendt henne hundrevis av brev, ringt henne utallige ganger, og sendt "rapporter" med diverse beskyldninger om henne til flere aviser og andre instanser i Norge. Nedre Eiker-kvinnen traff mannen da hun for over 20 år siden var au pair i England. Forholdet tok slutt, og trakasseringen begynte.
Etter at kvinnen fortalte sin historie i Drammens Tidende og andre norske aviser, svarte mannen med å saksøke henne for ærekrenkelser og krevde 50 000 kroner i oppreisning. Han vant ikke fram i tingretten, og ble dømt til å betale saksomkostninger. 45-åringen anket til Borgarting lagmannsrett, og i oktober møttes partene i tinghuset i Drammen.
- Min klient er godt fornøyd med at tingrettens dom er stadfestet, og at mannen er dømt til å betale saksomkostninger, sier kvinnens prosessfullmektig, advokat Vegard Aaløkken.

Pågrepet i retten. Innen 14 dager fra dommen er forkynt, må engelskmannen betale saksomkostninger på tilsammen 105 000 kroner.
Han ble forøvrig pågrepet av politiet straks forhandlingene i lagmannsretten var over, siktet for nye tilfelle av grov trakassering, denne gang på Internett. 45-åringen ble fremstilt for varetektsfengsling, og fremsto i fengslingsmøte som en angrende synder. Han erkjente sjikanen mot kvinnen, og det endte med pådømmelse der og da. Dommeren mente åtte måneders betinget fengsel var passelig, med vilkår at all informasjon om kvinnen på Internett skulle slettes.

Brøt vilkårene. Alt han gjorde var å gi kvinnen et fiktivt navn på nettsiden. Det holder ikke for politiet.
Politiadvokat Ingunn Hodne ved Søndre Buskerud politidistrikt kommer etter alt å dømme til å begjære dommen omgjort. Hodne opplyser til Drammens Tidende at hun ikke har rukket å vurdere saken ennå, men kommer til å gjøre det om kort tid.

Herborg Bergaplass
[email protected]