26 August 2000

Kom for å kreve penger - ble bøtelagt

Engelskmannen kom til Drammen for å kreve nesten 400 000 kroner i oppreisning fra en Nedre Eiker-kvinne og Drammens Tidende, men ble møtt med en bot på 10 000 kroner. Han fikk boten for å ha krenket den 38 år gamle kvinnens privatliv i en årrekke. Sammen med boten ble han presentert for et ilagt forbud mot å kontakte kvinnen på noen som helst måte. Politiinspektør Dag Einar Lyngås har sendt begjæringen om besøksforbud til byretten for godkjenning. Engelskmannen vedtok ikke forelegget, og ble umiddelbart stevnet for hovedforhandling i byretten 9. oktober.
Han kom egentlig til Norge og Drammen for å kreve penger fra Drammens Tidende og kvinnen. For tre år siden sto kvinnen fram i Drammens Tidende med historien om hvordan hun i 16 år var blitt forfulgt av mannen hun traff mens hun var au pair i England. Mannen saksøkte i etterhånd både avisen, redaktør Hans Arne Odde, journalisten som skrev saken og Nedre Eiker-kvinnen. Han krever 50 000 kroner i oppreisning fra henne, mens kravet mot avis og journalist er på totalt 330 000 kroner. Da det ble klart at han kom til Norge i forbindelse med søksmålet, benyttet politiet anledningen. Etter det Drammens Tidende forstår, ville politiet neppe krevd mannen utlevert til Norge.
Den 38 år gamle kvinnen anmeldte engelskmannen for flere år siden. I en årrekke skal han ha ringt henne og sendt utallige brev. Andre personer, offentlige institusjoner og private firmaer mottok også brev og telefaxer, som ble sporet tilbake til mannen. Innholdet i brevene og faxene var svært ufordelaktige opplysninger om kvinnen.
På spørsmål fra Drammens Tidende, svarer mannens advokat, Stig Lunde, at han ikke har noen kommentarer til boten og besøksforbudet.