26/10/03

Saksøker pågrepet i retten

Sjikane på nettet. Engelskmannen nøyer seg ikke lenger med å trakassere kvinnen direkte. På denne nettsiden kan hele verden lese de sjikanøse beskyldningene mot kvinnen.


Engelskmannen som i snart 20 år har trakassert en Nedre Eiker-kvinne, saksøkte henne for ærekrenkelser. I retten ble han pågrepet, siktet for grov sjikane på Internett.


45-åringen, som ble kjent med Nedre Eiker-kvinnen da hun i sin ungdom var au pair i England har forfulgt og trakassert henne i 18 år. Høsten 2001 ble han idømt en bot på 10 000 kroner, men betalte ikke.
Engelskmannen saksøkte i stedet kvinnen for ærekrenkelse, fordi hun fortalte sin historie i mediene. Sist uke var sivilsaken oppe i lagmannsretten, men før engelskmannen rakk å forlate Tinghuset i Drammen ble han pågrepet. Bakgrunnen for pågripelsen var nye, alvorlige tilfelle av trakassering, blant annet beskyldninger lagt ut på Internett.

Cashet ut bøtene. 45-åringen ble fremstilt for varetektsfengsling, og kom med full tilståelse. Det åpnet for pådømmelse i forhørsretten. Mannen fremsto som en angrende synder, og uttalte at han forsto at han hadde utsatt kvinnen for mye vondt.
Tingrettsdommer Erik Stillum mente passende straff var åtte måneders betinget fengsel, på følgende vilkår: All informasjon om Nedre Eiker-kvinnen som er lagt ut på Internett skal slettes, nettsiden der sjikanen ligger skal fjernes og innholdet skal ikke republiseres i noen form. Videre får ikke 45-åringen lov å på noen måte ta kontakt med kvinnen, ei heller på noen måte formidle opplysninger om henne til tredjepersoner (f. eks. aviser). I tillegg fikk mannen en bot på 10 000 kroner.
Engelskmannen godtok dommen på stedet, og velvillig gikk han i minibanken sammen med politiet og cashet ut både den nye og gamle boten, altså 20 000 kroner tilsammen. Deretter forlot han landet frivillig.
- En fornuftig dom, og en god løsning på hele saken, mente advokat Svein Duesund, som ble oppnevnt som mannens forsvarer i forhørsretten.

Vurderer omgjøring. Fredag gikk Drammens Tidende inn på nettsiden, som på ingen måte er slettet. Det sjikanøse innholdet ligger der fortsatt. Engelskmannen har bare byttet ut Nedre Eiker-kvinnens egentlige navn med et fiktivt navn, og sladdet øynene hennes på bilder som er lagt ut. Politiadvokat Ingunn Hodne i Søndre Buskerud politidistrikt har også registrert at nettsiden er operativ.
- Vi vurderer å sende dommen til omgjøring. Han har allerede brutt vilkårene, sier Hodne.
Politiadvokaten hadde et lite håp om at mannen skulle gi seg nå, siden angeren han ga uttrykk for i retten var nye toner. Begjæres dommen omgjort, vil Hodne påstå ubetinget fengsel. Mannen stevnes da for hovedforhandling via engelsk politi, og pålegges å møte i retten. Gjør han ikke det, kan det utstedes uteblivelsesdom. Ifølge Hodne vil det bli en vurdering om hvorvidt han skal begjæres utlevert til Norge for hovedforhandling her i landet, eller om saken skal oversendes til England for pådømmelse der.
- Hvis vilkårene er brutt, kan saken bringes inn for omgjøring. Men jeg kan ikke fastlå at vilkårene er brutt, sier advokat Svein Duesund.

Herborg Bergaplass
herborg.bergaplassdt.no