This website is edited by a former Lincoln's Inn Solicitor. Its contents relate to Libel, Conflict of Laws, State Immunity plus Equality of Arms in a foreign jurisdiction.

Nordmenn har mest tilfeldig sex


Nordmenn har mest tilfeldig sex


Nordmenn er verdensmestre i tilfreldig sex. Vi havner også oftest i verden til sengs første natten.

Av HENNING JENSEN

Det er Durex som står bak den ferske undersøkelsen som kårert nordmenn til verdensmestre i tilfeldig sex. 50 000 mennesker verden over er spurt om deres sex-vaner.


RETT TIL SENGS
32 prosent av nordmennene som svarte sa at de ikke hadde noen problemer med å ha sex på første møte. Belgierne er minst villig til umiddelbar sex. Kun ni prosent kunne tenke seg dette i Belgia.

Franskmennene har mest sex i verden. De har sex 167 ganger i året. Danskene har mest sex i Norden, med 152 elskovsstunder i året.

Nordmenn har sex 144 dager i året, mens gjennomssnittet i verden ligger på 139.

KVINNER HAR MEST SEX
Kvinner har mer sex enn menn. Menn har sex 138 ganger i året, mens kvinner har gjennomsnittlig sex 144 ganger i året.

Undersøkelsen viser også at hele 65 prosent av de spurte drømmer om sex med en kjendis.

Menn drømmer mest om Jennifer Lopez og Angelina Jolie.

Kvinner drømmer mest om Brad Pitt og David Beckham.

Denne undersøkelsen ble gjort på internett, og har derfor en større feilmargin enn spørreundersøkelser.

Publisert: 26.11.2002 - 12:07
Oppdatert: 26.11.2002 - 12:07


SORTE & SHARP:

tsWE'RE NOT GONNA TAKE IT ANYMORE