HeidiSchonne fc   

Heidi Schøne ... did she encourage Anders Breivik to commit mass-murder on 22/7? She was the figurehead for the Norwegian Press anti-Muslim hate campaign from 1995-2006 in 21 front-page articles.

Breivik must have read them. Judge for yourselves. Read the Norway Shockers story ...

Hate-crime complaint enquiry from Lincoln's Inn Law firm dismissed with barely concealed contempt by Ministry of Justice in Norway

How to teach Norway - and particularly the Norwegian Press - a damn good lesson. One they would never forget. Give 'em a taste of their own medicine! Very 'eavy, but very 'umble.

norway flag

Norway Shockers.
Anders Behring Breivik and the Lincoln's Inn Solicitor: Brentwood Solutions Limited.

Sjikanerer politikvinne dt.no
En engelskmann bruker nettaviser til å sjikanere en politikvinne fra Nedre Eiker. Erik Modal

 

Politiførstebetjent Torill Sorte ved Nedre Eiker lensmannskontor anmelder nå en engelskmann som i flere år har trakassert henne. En av nettavisene engelskmannen hyppig bruker, er dt.no.

Mannen har det siste halvåret skrevet krenkende innlegg på diskusjonsfora i flere norske nettaviser, med henvisning til sine egne hjemmesider, melder NRK Buskerud.

Sorte håper at hun ved å anmelde ham, kan få mannen domfelt.

Pågått over flere år

Saken har pågått i flere år. Sjikaneringen gjennom norske nettaviser har pågått det seneste halvåret.

Mannen er tidligere domfelt her i landet for å ha trakassert en annen kvinne i distriktet. Denne kvinnen ble kjent med ham i England på 1980-tallet.

Hun gikk til sak mot ham, og han fikk en straff. Torill Sorte var etterforskningsleder i denne saken, og etter det har hun vært offer for hans trakasseringer.

- Han beskylder meg for å ha skrevet uriktig i den saken som han ble dømt i. Han mener da at jeg er uærlig og korrupt, sier Sorte til NRK.

Vanskelig å stoppe

Han bruker diskusjonsfora til å spre reklame for nettstedet. En av avisene som blir hyppig brukt, er Drammens Tidendes nettutgave dt.no.

Sorte sier det er vanskelig å stanse ham fordi han finner nye omveier hele tiden.

- Vi har sperret internettsiden, men han finner stadig nye måter å legge den ut på, så det er vanskelig å ha kontroll på en slik side, sier hun til kanalen.

Problemet med å få slutt på trakasseringen, er at mannen ikke bor i Norge. Det gjør arbeidet med å stanse mannen vanskeligere.

dt.no gjør noe

Redaktør Lars Lager Espevalen i dt.no sier engelskmannen har misbrukt debattfunksjonen på dt.no og andre nettaviser i lengre tid.

- Vi har iverksatt tiltak som har gjort mannens aktiviteter vanskeligere. Dette har vært viktig for oss, fordi navngitte enkeltmennesker er blitt krenket. Vi arbeider kontinuerlig med kvalitetssikring av denne delen av dt.no. Allerede i løpet av sommeren iverksetter vi nye tiltak for å hindre misbruk av debattfunksjonen

Publisert: 14.06 09:42, Sist endret: 14.06 10:27


SORTE, SCHØNE & SHARP:

tsWE'RE NOT GONNA TAKE IT ANYMORE