HeidiSchonne fc   

Heidi Schøne ... did she encourage Anders Breivik to commit mass-murder on 22/7? She was the figurehead for the Norwegian Press anti-Muslim hate campaign from 1995-2006 in 21 front-page articles.

Breivik must have read them. Judge for yourselves. Read the Norway Shockers story ...

How to teach Norway - and particularly the Norwegian Press - a damn good lesson. One they would never forget. Give 'em a taste of their own medicine! Very 'eavy, but very 'umble.

norway flag

Norway Shockers.
Anders Behring Breivik and the Lincoln's Inn Solicitor: Brentwood Solutions Limited.

En dildo uten begjær

Signalrøde dildoer får ingen i 10A ved Høyenhall skole til å rødme. 16 åringer våger både å snakke og spørre om sex.

Sex og holdninger. En formiddag på Klinikk for seksuell opplysning avslutter et tverrfaglig prosjekt om seksualitet og holdninger for tiende klasse. For helt utlært i faget er de ikke ennå. Skjønt sex fremkaller ikke mer fnis og knis enn andre tema. I takt med seksualiseringen av alle produkter som skal selges til ungdom, så har ungdom selv fått et mer avslappet forhold til sex.

-De kan ganske mye, og de er mye tryggere enn før, sier klasseforstander Elisabeth Lillehagen. -Det er typisk at de kan mye om sitt eget kjønn og sex, men mindre om det motsatte kjønn. Det er i denne alderen de ofte går inn i langvarige parforhold, og da er det viktig at de vet hvordan de skal beskytte seg både mot graviditet og sykdom.


SORTE, SCHØNE & SHARP:

tsWE'RE NOT GONNA TAKE IT ANYMORE