This website is edited by a former Lincoln's Inn Solicitor. Its contents relate to Libel, Conflict of Laws, State Immunity plus Equality of Arms in a foreign jurisdiction.

En dildo uten begjær

Signalrøde dildoer får ingen i 10A ved Høyenhall skole til å rødme. 16 åringer våger både å snakke og spørre om sex.

Sex og holdninger. En formiddag på Klinikk for seksuell opplysning avslutter et tverrfaglig prosjekt om seksualitet og holdninger for tiende klasse. For helt utlært i faget er de ikke ennå. Skjønt sex fremkaller ikke mer fnis og knis enn andre tema. I takt med seksualiseringen av alle produkter som skal selges til ungdom, så har ungdom selv fått et mer avslappet forhold til sex.

-De kan ganske mye, og de er mye tryggere enn før, sier klasseforstander Elisabeth Lillehagen. -Det er typisk at de kan mye om sitt eget kjønn og sex, men mindre om det motsatte kjønn. Det er i denne alderen de ofte går inn i langvarige parforhold, og da er det viktig at de vet hvordan de skal beskytte seg både mot graviditet og sykdom.


SORTE & SHARP:

tsWE'RE NOT GONNA TAKE IT ANYMORE